Pracownia konserwacji zabytków.

1997 r. konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza bocznego Matki Bożej Różańcowej (XVIII w.) w kościele Wszystkich Świętych w Pszczynie; konserwacja barokowego obrazu olejnego na podobraziu płóciennym pt. „Matka Boża Różańcowa” z zasuwy ołtarza bocznego w kościele Wszystkich Świętych w Pszczynie;

1997/1998 r. konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza bocznego Św. Nepomucena (XVIII w) w kościele Wszystkich Świętych w Pszczynie; konserwacja barokowego obrazu olejnego na podobraziu płóciennym pt. „Św. Jan Nepomucen” z ołtarza bocznego w kościele Wszystkich Świętych w Pszczynie;

1998 r. konserwacja techniczna i estetyczna barokowego ołtarza głównego Św. Trójcy w kościele parafialnym Wszystkich Świętych w Pszczynie połączona z rekonstrukcją mensy i obudowy tabernakulum na podstawie analogii i zachowanych archiwalnych fotografii; pełna konserwacja barokowego obrazu olejnego na podobraziu płóciennym „Wszyscy Święci” z ołtarza głównego kościoła Wszystkich Świętych w Pszczynie;

1999 r. pełna konserwacja obrazu olejnego na płótnie „Matka Boża Niepokalana” (XVIII w.) pochodzącego z kościoła Wszystkich Świętych w Pszczynie; konserwacja obrazu temperowego na podobraziu drewnianym „Matka Boża Przedziwna” (XVII w.) polegająca na transferowaniu warstwy malarskiej i osadzeniu jej na warstwie interwencyjnej oraz ponownym osadzeniu na podłożu drewnianym. Pełna konserwacja koszulki srebrnej pozłacanej galwanicznie. Obraz pochodzi z kościoła parafialnego Wszystkich Świętych w Pszczynie;  

2000 r. konserwacja techniczna i estetyczna dwukondygnacyjnego chóru drewnianego, polichromowanego (XVIII w.) w kościele parafialnym Wszystkich Świętych w Pszczynie;

2001 r. konserwacja techniczna i estetyczna stropu drewnianego polichromowanego (XIX w.) oraz dwóch świetlików w Pałacu Fitznera w Siemianowicach Śląskich; konserwacja obrazu olejnego na podobraziu płóciennym pt. ”Ukrzyżowanie” (XVIII w.) z nawy głównej kościoła Wszystkich Świętych w Pszczynie; pełna konserwacja dwóch rzeźb drewnianych polichromowanych ,złoconych przedstawiających biskupów z kościoła Św. Barbary w Częstochowie;

  2001/2002 r. konserwacja rzeźby drewnianej polichromowanej, złoconej i srebrzonej Chrystus „Ecce Homo” (XVII w.) pochodzącej z kruchty kościoła Wszystkich Świętych w Pszczynie;

2002 r. pełna konserwacja polichromii barokowej w kopule kaplicy bocznej kościoła Wszystkich Świętych w Pszczynie i konserwacja odsłoniętych nisz renesansowych. Rekonstrukcja stiuku renesansowego na podstawie zachowanego rysunku; wykonanie transferu z płata malowidła (XVIII w) zdjętego ze ściany w kaplicy bocznej kościoła Wszystkich Świętych w Pszczynie; pełna konserwacja techniczna i estetyczna czterech portretów opatów (XVII w.) pochodzących z Opactwa Cysterskiego w Rudach Raciborskich;

2003 r. konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza głównego (XVIII w) z kościoła parafialnego Św. Anny w Lublińcu; pełna konserwacja obrazu „Św. Barbara” (XIX w) z kościoła parafialnego w Lublińcu wraz ze złoconą ramą drewnianą; konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza głównego (XIX w) z kościoła parafialnego Wniebowzięcia NMP w Studzionce; pełna konserwacja kapliczki kamiennej (Tychy, Nowokościelna 62); konserwacja czterech rzeźb drewnianych polichromowanych, złoconych przedstawiających Ewangelistów (XVII w.) z kościoła Św. Anny w Lublińcu; konserwacja techniczna drewnianej rzeźby „Matka Boża z Dzieciątkiem” (XIV w.) pochodzącej z kościoła „Najświętszego Serca Pana Jezusa” w Koszęcinie;

2004 r. pełna konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza bocznego „Trójcy Świętej” (XVIII w.) z kościoła parafialnego w Pielgrzymowicach; pełna konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza głównego (XIX w.) w kościele Św. Klemensa Papieża Męczennika w Lędzinach; konserwacja obrazu olejnego na podobraziu płóciennym pt. ”Św. Klemens Papież Męczennik” z ołtarza głównego w kościele parafialnym w Lędzinach;

2005 r. pełna konserwacja malowideł ściennych w kapliczce Św. Jana Nepomucena usytuowanej przy placu Św. Jana w Chorzowie Starym; pełna konserwacja barokowych rzeźb drewnianych polichromowanych ze złoceniami przedstawiających biskupów z ołtarza bocznego w kościele parafialnym Św. Barbary w Częstochowie; rekonstrukcja płaskorzeźby „Kwadryga” na frontowej elewacji kinoteatru Rialto w Katowicach; 2005-2008 r. pełna konserwacja 12 stacji Drogi Krzyżowej (XVIII w.) pochodzących z Opactwa Cysterskiego w Rudach Raciborskich;

2006 r. techniczna i estetyczna konserwacja ołtarza głównego i dwóch bocznych z kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła w Woszczycach;

2007 r. odsłonięcie i konserwacja techniczna i estetyczna malowideł średniowiecznych w prezbiterium i nawie kościoła Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Karchowicach; konserwacja techniczna i estetyczna sarkofagu cynowego Urszuli Schaffgotsch pochodzącego z krypty grobowej kościoła Wszystkich Świętych w Pszczynie; konserwacja obrazu olejnego „Matka Boża z Dzieciątkiem” (XVIII w.) wraz z koszulką drewnianą złoconą. Obraz pochodzi z kościoła parafialnego św. Apostołów Piotra i Pawła w Woszczycach;

2008 r. konserwacja techniczna i estetyczna rzeźb drewnianych polichromowanych należących do grupy ogrójcowej z kościoła Wszystkich Świętych w Pszczynie; pełna konserwacja techniczna i estetyczna rzeźby drewnianej polichromowanej „Św. Wawrzyniec” (XVII w.) z kościoła w Skrzyszowie; konserwacja techniczna i estetyczna sarkofagu cynowego Erdmana I Leopolda von Promnitz pochodzącego z krypty grobowej kościoła Wszystkich Świętych w Pszczynie;

2009 r. konserwacja techniczna i estetyczna olejnej polichromii na ścianach żydowskiej bożnicy w tzw. „Bramie Cukermana” w Będzinie; odsłonięcie gotyckiego malowidła w prezbiterium kościoła Wniebowzięcia NMP w Lubecku; prace odkrywkowe na obecność polichromii w holu pałacu Dietrichsteinów w Wodzisławiu Śląskim; konserwacja techniczna i estetyczna sarkofagu cynowego Zygfryda II von Promnitz pochodzącego z krypty grobowej kościoła Wszystkich Świętych w Pszczynie;

2010 r. zabezpieczenie i udokumentowanie nowoodkrytego malowidła w prezbiterium kościoła Wniebowzięcia NMP w Lubecku; pełna konserwacja sarkofagu metalowego (polichromowanego, złoconego) Anny Marii von Promnitz († 1620 r.) pochodzącego z krypty grobowej kościoła Wszystkich Świętych w Pszczynie; 2010/2011 r. - pełna konserwacja wyposażenia kaplic drogi krzyżowej Kalwarii Pszowskiej, w kaplicy nr 1 konserwacja malowidła na sklepieniu i ścianie wschodniej.

2011 r. konserwacja techniczna i estetyczna średniowiecznego malowidła na sklepieniu prezbiterium kościoła Wniebowzięcia NMP w Lubecku; pełna konserwacja ambony drewnianej złoconej, srebrzonej i polichromowanej z kościoła Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Karchowicach; konserwacja techniczna i estetyczna sarkofagu cynowego Henryka von Promnitz († 1646r.) pochodzącego z krypty grobowej kościoła Wszystkich Świętych w Pszczynie;

2012 r. pełna konserwacja demontowalnych elementów zdobniczych z baldachimu ołtarza głównego Bazyliki Narodzenia NMP w Pszowie; konserwacja techniczna i estetyczna gotyckiego malowidła na ścianach prezbiterium kościoła Wniebowzięcia NMP w Lubecku; konserwacja techniczna i estetyczna dziecięcego sarkofagu miedzianego polichromowanego i złoconego pochodzącego z krypty grobowej kościoła Wszystkich Świętych w Pszczynie; pełna konserwacja baldachimu ołtarza głównego w Bazylice Mniejszej Narodzenia NMP w Pszowie; oraz wiele obrazów sztalugowych na podobraziach płóciennych, drewnianych i metalowych pochodzących z kolekcji prywatnych.