Pracownia konserwacji zabytków.

Karchowice – Kościół Św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Lubecko – Sanktuarium Matki Bożej

Lubecko – Sanktuarium Matki Bożej

Lubecko – Sanktuarium Matki Bożej

Karchowice – Kościół Św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Karchowice – Kościół Św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Karchowice – Kościół Św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Karchowice – Kościół Św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Karchowice – Kościół Św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Będzin – Dom Modlitwy rodziny Cukermanów

Będzin – Dom Modlitwy rodziny Cukermanów