Pracownia konserwacji zabytków.
Pracownia A.T. oferuje prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich z gwarancją jakości
nadzory konserwatorskie
kosztorysowanie prac konserwatorskich
transport konserwowanych obiektów
pomoc przy „łączeniu starego z nowym” - aranżacje, projekty i realizacja
ocalanie współczesnych, także nietypowych technologicznie dzieł
wykonywanie kopii dzieł sztuki