Pracownia konserwacji zabytków.

Pracownia A.T.

zajmuje się konserwacją dzieł sztuki, głównie malarstwa ściennego i sztalugowego na podobraziach płóciennych, drewnianych i metalowych oraz rzeźby drewnianej polichromowanej i kamiennej. Zespół specjalistów chętnie realizuje nietypowe zadania konserwatorskie wymagające często nowatorskich rozwiązań i podejmowania trudnych decyzji, zawsze jednak kieruje się zasadą „Primum non nocere”.